English

Översättare - Johan Envall

Översättning från engelska till
svenska och korrekturläsning

Jag antar uppdrag av det mer allmänna slaget samt inom ämnesområdena:
kemi och ekonomi.

Priser

Översättning

0.7SEK/ord

Korrekturläsning

300SEK/timme
(Jag debiterar för minst en timme)
Priserna är exklusive moms

Bilden används i enlighet med Creative Commons från St0rmz